Tester regulatorów napięcia alternatora

Przeznaczony jest do sprawdzania elektronicznych regulatorów napięcia w instalacjach o napięciu 12V oraz 6 i 9 diodowych zespołów prostowniczych alternatorów w instalacjach o napięciu 12V.

Możliwe jest diagnozowanie wszystkich typów regulatorów napięcia, łącznie z regulatorami wielofunkcyjnymi (japońskie, amerykańskie). Weryfikowanie regulatorów polega na symulacji pracy regulatora w warunkach około 50% obciążenia prądowego i zakresie zmian napięcia od ok. 11V do 17V; sygnalizacja zmian prądu wzbudzenia jest miarą sprawności regulatora.

Weryfikacja zespołów prostowniczych polega na zasileniu poszczególnych diod napięciem przemiennym o wartości około 18V i prądzie obciążenia około 1A: miarą sprawności jest sygnalizacja procesu prostowania napięcia na wskaźniku diodowym.