Miernik ciśnienia paliwa systemu CR

Miernik ciśnienia paliwa systemu Common Rail przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia paliwa za pośrednictwem standardowego czujnika wysokiego ciśnienia montowanego na szynie systemu Common Rail.

Urządzenie odczytuje sygnał napięciowy z czujnika, przelicza go na wartość ciśnienia według zadanego zakresu pomiarowego i wyświetla go na wyświetlaczu trzycyfrowym w jednostce MPa. Standardowo możliwy jest wybór zakresu pomiarowego do 150, 180 lub 200 MPa, a na życzenie może być dodany dowolny zakres pomiarowy zgodny z posiadanym czujnikiem.