Stanowisko testowania pomp paliwa

Podstawowe cechy:
Tester pomp paliwa przeznaczony jest do oceny w warunkach warsztatowych stanu technicznego benzynowych pomp paliwa.

Budowa przyrządu:
Ze względu bezpieczeństwa czynnikiem zasilającym pompę jest płyn na bazie węglowodorów w warunkach normalnych otoczenia;niepalny. Zasilacz umożliwia pobór prądu do około 10A, ocenę wartości tego prądu,szybką zmianę biegunowości napięcia zasilającego, w przypadkach zacięcia pompy krótkotrwałe i ciągłe wyłączenie zasilania. Zawór upustowy umożliwia regulację ciśnienia pompowania od zera do odcięcia, a więc umożliwia ocenę wartości ciśnienia otwarcia zaworu upuszczania pompy. Płyn ze zbiornika w którym jest zamontowana pompa przetaczany jest do zbiornika zamkniętego z podziałką umożliwiającą określenie wydajności pompy przy wybranym ciśnieniu przetłaczania w l/min.