Tester pomp paliwa - Common Rail

Tester przeznaczony jest do testowana pomp używanych w systemie Common Rail. Przykłady zastosowań:
 • testowanie wydajności i sprawności, określenie wad i uszkodzeń,
 • porównywanie parametrów różnych pomp, demonstracja pracy pompy,
 • możliwość ustawienia liczby impulsów na obrót.

Parametry techniczne:
 • współczynnik wypełnienia przebiegu prostokątnego: 0 ÷ 100 % z krokiem co 1 % oraz 0,1%,
 • częstotliwość przebiegu prostokątnego: 10 ÷ 500 Hz z krokiem co 10 Hz i 50 Hz,
 • sumaryczna wydajność prądowa wyjść: ok. 12 A przy 12 V,
 • sterowanie urządzenia zewnętrznego styk przełączany przekaźnika, max 10 A, 24 V,
 • czujniki ciśnienia: zasilanie 5 V lub 12 V, pomiar 0÷5 V, możliwość kalibracji,
 • czujnik obrotów - impulsowy: zasilanie 5 V lub 12 V, pomiar 0÷100 V (np. Halla, indukcyjne).

Funkcje testera:
 • 3 wyjścia o zmiennym współczynniku wypełnienia i zmiennej częstotliwości,
 • wyjście dla elektromagnesu wyłączania sekcji pompy,
 • wyjście przekaźnikowe do dowolnego wykorzystania,
 • 2 wejścia do pomiaru ciśnienia,
 • 1 wejście do pomiaru obrotów,
 • kalibracja obwodu pomiaru ciśnienia.