Stanowisko Testowania Rozruszników


Zastosowanie:
Stanowisko demonstracyjne testowania rozruszników samochodowych przeznaczone jest do pomiaru i obserwacji parametrów rozrusznika podczas jego pracy. Stanowisko można wykorzystać w celach dydaktycznych, tester umożliwia przeprowadzenie ćwiczeń podczas zajęć z zakresu budowy i zasady działania rozruszników wykorzystywanych w samochodach osobowych.

Możliwości:
Stanowisko testowania rozruszników umożliwia rejestrowanie parametrów rozrusznika podczas jego pracy takich jak:
  • Prędkość obrotowa wałka rozrusznika lub prędkość obrotowa koła zamachowego [obr/min]
  • Prąd pobierany przez rozrusznik [A]
  • Napięcie na zaciskach rozrusznika [V]
  • Moment obrotowy generowany przez rozrusznik [Nm]
Dodatkowo na stanowisku podczas badania rozrusznika obliczane są parametry takie jak:
  • Moc elektryczna [kW]
  • Moc mechaniczna [kW].


Parametry rejestrowane są w czasie rzeczywistym i zapisywane na wykresie w funkcji czasu. Na wykresie można jednocześnie zarejestrować wszystkie sześć parametrów lub wyłączyć rejestrowanie danego parametru, np. wyłączyć rejestrowanie mocy mechanicznej i elektrycznej, a z pozostałych parametrów zapisywanych na wykresie, można obliczyć wartość tych mocy.

Rozrusznik podczas badania obciążony jest przez hamulec cierny sterowany przez dźwignię ręczną, obciążenie rozrusznika można regulować w dowolnym stopniu, zwiększając obciążenie do całkowitego zatrzymania rozrusznika i stanu zwarcia. Rozrusznik może pracować również na biegu jałowym. Podczas testu można zaobserwować dane parametry na wykresie i ich zmiany podczas pracy obciążonego rozrusznika i rozrusznika bez obciążenia.

Stanowisko umożliwia porównanie i zarejestrowanie różnic podczas pracy rozruszników używanych w samochodach z silnikiem o zapłonie iskrowym i samochodach z silnikami o zapłonie samoczynnym.
Stanowisko posiada blat roboczy. Płyta mocująca umożliwia zamocowanie i łatwą zamianę rozruszników do silników z zapłonem iskrowym i silników z zapłonem samoczynnym.

Stanowisko wyposażone jest w ekran do wyświetlania wykresu z parametrami, panel sterujący umożliwiający przeprowadzenie testu rozrusznika.