TESTER POMP WYSOKIEGO CIŚNIENIA SYSTEMU FSI – STPFSI – 1

Tester przeznaczony jest do sprawdzania poprawności działania pomp wysokiego ciśnienia stosowanych w systemach wtrysku bezpośredniego benzyny wyposażonych w zawór regulacji ciśnienia lub wydatku sterowanych impulsem PWM.

Stanowisko może być zastosowane w warsztatach, serwisach oraz w hurtowniach części motoryzacyjnych. W hurtowniach stanowisko umożliwia rozpatrywanie reklamacji klienta i sprawdzenie danej partii pomp. Zastosowanie stanowiska pozwala osiągnąć wymierne korzyści finansowe dla firmy.Stanowisko umożliwia pomiar parametrów pompy podczaj jej pracy takich jak:
  • wartość prędkości obrotowej [obr/min]
  • ciśnienie robocze pompy [MPa]
  • wydajność [l/min]
  • prąd zaworu [A]
Oprogramowanie stanowiska umożliwia wydruk pomiaru pompy w celu przedstawienia poprawności działania.