Stanowisko Testowania Przepływomierzy

Zastosowanie:
Stanowisko przeznaczone jest do sprawdzania poprawności działania masowych przepływomierzy powietrza stosowanych w technice motoryzacyjnej.

Może mieć zastosowanie w praktycznej nauce zawodu prowadzonej w szkołach o profilu motoryzacyjnym, w serwisach motoryzacyjnych oraz hurtowniach części do rozpatrywania reklamacji klienta.

Możliwości:
Umożliwia pomiar sygnału analogowego oraz cyfrowego ( częstotliwościowego lub PWM ) generowanego przez sprawdzany przepływomierz powietrza i porównanie go z danymi katalogowymi lub wzorcowymi.

Wykonanie charakterystyk wzorcowych przepływomierza.

Sprawdzenie poprawności wskazań czujnika temperatury zamontowanego w przepływomierzu.

Podgląd sygnału generowanego przez przepływomierz z wykorzystaniem oscyloskopu.