Tester diodowy

Tester diodowy przeznaczony jest do obserwacji obecności napięć i impulsów występujących w instalacjach samochodowych.

Dzięki stosunkowo dużej oporności wewnętrznej przyrządu możliwe jest stosowanie do testowania sterowników wtrysku paliwa i innych, Gdzie zabronione jest stosowanie kontrolek żarówkowych.

Zakres napięcia 3-30V.

Umożliwia określenie biegunowości napięcia, wykrywanie napięć przemiennych, impulsów krótkotrwałych.