Tester przepływomierzy powietrza

Urządzenie przeznaczone jest do testowania różnych typów przepływomierzy powietrza, w których sygnałem wyjściowym est napięcie. Złącza pomiarowe pozwalają na natychmiastowe podłączenie przepływomierzy typu HFM5 (specjalna wtyczka) oraz na dowolne podłączenie przewodów w różnych konfiguracjach (swobodne piny).

Typy przepływomierzy:
  • mechaniczny z potencjometrem,
  • z grzanym drutem,
  • termistorowy, - Pierburga, - HFM2 i HFM5